Preventief Medisch Onderzoek
Uw gezondheid is bepalend voor de kwaliteit van uw leven.
Onbezorgd leven
Ieder mens is uniek!
Open MRI-scan. Afgestemd op uw persoonlijke situatie en wensen.
Dr. Keulen kliniek ervaring:
'Ik werd gelijk gerustgesteld'

Laboratoriumonderzoeken

Een onderzoek van het bloed, de urine of de ontlasting geeft zeer veel informatie over veel aspecten van uw lichaam en gezondheid. Deze uitgebreide laboratoriumonderzoeken worden standaard door de Dr. Keulen Kliniek verricht als onderdeel van een onderzoekspakket of medisch onderzoek. Een onderzoek van het bloed, de urine of de ontlasting is echter ook individueel af te nemen.

Wij bieden de volgende laboratoriumonderzoeken aan:

Bloedonderzoeken
Onderdeel Wat wordt er gemeten?
Hart GOT, CK, LDH
Lever GammaGT, GPT, GOT
Gal GammaGT, AF
Alvleesklier Amylase
Spieren CK, GPT
Nieren Creatinine/Ureum
Vetstofwisseling Cholesterol, HDL, Triglyceriden
Mineralen Natrium, Kalium, Calcium, Fosfaat
Eiwitstofwisseling Totaal eiwit, Albumine, Urinezuur/Ureum
Suikerziekte Glucose, HBA-1C
Bloedarmoede Hb, HT, mcv
Infectie/ontsteking BSE, Leukocytendifferentiatie, CRP
Bloedstolling Trombocyten
.
Urineonderzoek
Criterium Wat wordt er gemeten?
Soortelijk gewicht
Aantal ontstekingscellen Leukocyten
Zuurgraad PH-waarde
Bacteriën Nitriet
Eiwitten en suiker Glucose
Afbraakstoffen Ketonen
Galkleurstoffen Urobilinogeen en Bilirubine
Bloed in de urine

Overige onderzoeken

Op verzoek kunnen nog vele andere laboratoriumcontroles en onderzoeken worden verricht, bijvoorbeeld naar:

Vinkje sporenelementen (selenium, zink)
Vinkje zware metalen (lood, chroom, cadmium)
Vinkje schildklierfunctie (TSH, T4)  Vrijblijvend meer informatie ontvangen of een laboratorium onderzoek laten verrichten?
U kunt ons bereiken via de opties links of via de telefoonnummers bovenaan de pagina.