Preventief Medisch Onderzoek
Uw gezondheid is bepalend voor de kwaliteit van uw leven.
Onbezorgd leven
Ieder mens is uniek!
Open MRI-scan. Afgestemd op uw persoonlijke situatie en wensen.
Dr. Keulen kliniek ervaring:
'Ik werd gelijk gerustgesteld'

Overige medische onderzoeken

De onderstaande medische onderzoeken worden meegenomen in onze complete onderzoekspakketten, deze onderzoeken worden echter ook los afgenomen. Ook bij deze onderzoeken kunt u op ons deskundig advies rekenen.


Longfunctieonderzoek
Deze test bestaat uit een aantal blaasproeven om de inhoud en de kwaliteit van longen en luchtwegen te controleren.

Meting oogboldruk
Deze meting wordt verricht om glaucoom (een veel voorkomende oogziekte) op te sporen.

Audiometrie (gehoortest)
Dit is een onderzoek waarbij met behulp van acht verschillende toonhoogten het gehoor wordt getest.
 Vrijblijvend meer informatie ontvangen of een onderzoek laten verrichten?
U kunt ons bereiken via de opties links of via het de telefoonnummers bovenaan de pagina.