Preventief Medisch Onderzoek
Uw gezondheid is bepalend voor de kwaliteit van uw leven.
Onbezorgd leven
Ieder mens is uniek!
Open MRI-scan. Afgestemd op uw persoonlijke situatie en wensen.
Dr. Keulen kliniek ervaring:
'Ik werd gelijk gerustgesteld'

Disclaimer

 

De Dr. Keulen kliniek BV streeft ernaar de website up to date en correct te houden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor problemen die ontstaan door het gebruik van deze website en/of daaraan verbonden externe sites.
De Dr. Keulen kliniek BV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die ontstaan door onjuistheden, onvolledigheid en/of onnauwkeurigheid van de informatie op deze website.
Alle rechten met betrekking tot de inhoud van deze website (teksten, graphics, logo et cetera), alsmede alle bijbehorende HTML-code en andere onderdelen van de website, berusten bij de Dr. keulen Kliniek te Schimmert.

Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de afdeling PR & Communicatie van de Dr. keulen Kliniek te Schimmert mag niets van de inhoud van deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of worden openbaar gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier.


Aansprakelijkheid
De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van de informatie aan de patiënt van de behandelend hulpverlener.
Links naar websites van derden. In geen enkel geval is de Dr. keulen Kliniek BV aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website.
De Dr. Keulen Kliniek BV kan de informatie op deze website herzien zonder aankondiging.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dr. Keulen Kliniek BV is het derden niet toegestaan hun website te linken aan de website van de Dr. Keulen Kliniek BV.
Op deze aansprakelijkheidsbeperking alsmede alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de informatie op deze website is Nederlands recht van toepassing.