Preventief Medisch Onderzoek
Uw gezondheid is bepalend voor de kwaliteit van uw leven.
Onbezorgd leven
Ieder mens is uniek!
Open MRI-scan. Afgestemd op uw persoonlijke situatie en wensen.
Dr. Keulen kliniek ervaring:
'Ik werd gelijk gerustgesteld'

Preventief medisch onderzoek

De voordelen op een rij:

vinkje

 het PMO-onderzoek neemt maximaal één dagdeel in beslag.

vinkje

 vrijwel alle resultaten worden direct met u besproken.

vinkje

 binnen 10 dagen een uitgebreide rapportage per post.

Vinkje

deskundige adviezen om uw gezondheid  (waar nodig) te verbeteren.

vinkje

 wij werken volgens vastgestelde protocollen.

Pakketten preventief medisch onderzoek M1/V1 M2/V2 M3/V3 M4/V4
basiskeuring en rapportage vinkje vinkje vinkje vinkje
fietsergometrie vinkje vinkje vinkje vinkje
longfunctie-onderzoek vinkje vinkje vinkje vinkje
echografie van het hart vinkje vinkje vinkje vinkje
echografie van de bovenbuik vinkje vinkje vinkje
echografie van de onderbuik vinkje vinkje
echografie van de hals vinkje vinkje
extra laboratoriumonderzoek (TSH) vinkje vinkje vinkje
oogboldrukmeting vinkje vinkje vinkje
audiometrie (gehooronderzoek). vinkje vinkje
consult arts leefstijlonderzoek en advies vinkje
consult arts biofeedback- belastbaarheidsonderzoek vinkje

M1/V1: Mannen en vrouwen tot 35 jaar.
M2/V2: Mannen en vrouwen van 35 tot 50 jaar.
M3/V3: Mannen en vrouwen vanaf 50 jaar.
M4/V4: Onderzoekspakketten speciaal voor mensen die vaak aan hoge druk blootstaan.

Uiteraard is het samenstellen van een onderzoekspakket naar keuze ook mogelijk.

Naast preventief medisch onderzoek (PMO) kunnen wij ook de vereiste onderzoeken verrichten die horen bij een PA-onderzoek voor bijvoorbeeld werknemers die werken met persluchtapparatuur en voor bodemsaneerders. Werkwijze

 Vragenlijst: Voor het onderzoek plaatsvindt, vult u een vragenlijst in, op basis waarvan de arts uw  medische voorgeschiedenis (anamnese) kan vaststellen.
 Intakegesprek: Op de dag van het onderzoek wordt u gastvrij ontvangen in een vestiging naar keuze:  Tilburg of Schimmert. Het onderzoek begint met een uitgebreid gesprek met de arts.
 Onderzoeken: Vervolgens vinden de medische onderzoeken plaats, aansluitend op elkaar. 
 U wordt begeleid door de arts en enkele speciaal opgeleide assistenten.
 Bespreken resultaten: Aan het eind hebt u een nabespreking met de arts, die de resultaten met u  doorneemt. In totaal duurt het onderzoek zo’n 2 tot 5 uur, afhankelijk van het gekozen  onderzoekspakket.
 RapportageBinnen tien dagen ontvangt u een uitvoerig rapport, in duidelijke taal. In uw rapport vindt  u o.a. de uitslagen van de diverse onderzoeken en brieven voor uw (huis) arts. Ook bevat het rapport  individuele adviezen voor uw gezondheid. Als u wilt, kunt u telefonisch contact opnemen met de  betrokken arts of een afspraak maken voor een mondelinge toelichting.
 NazorgIn de meeste gevallen zal de uitslag van het gezondheidsonderzoek u geruststellen. Maar als  er toch iets wordt gevonden, dan kunt u rekenen op een uitstekende nazorg van de Dr. Keulen  Kliniek. De arts die u heeft onderzocht, zal contact opnemen met uw huisarts of specialist. Uiteraard  gebeurt dit in overleg met u. De Dr. Keulen Kliniek heeft een uitgebreid netwerk van specialisten in  ziekenhuizen. We kunnen voor u bemiddelen als er een vervolgbehandeling of operatie nodig is.

Periodieke vergelijking
Een onderzoek is natuurlijk een momentopname. Daarom is het verstandig dit jaarlijks te herhalen. Bent u jonger dan 50 jaar, dan is eens per twee jaar voldoende. Zo kunnen wij uw gegevens vergelijken en u begeleiden bij het verbeteren van uw gezondheid.

Privacy
Uw privacy is absoluut gewaarborgd. Wij verstrekken uw onderzoeksresultaten niet aan derden, tenzij u daarvoor toestemming geeft. Onze medewerkers hebben geheimhoudingsplicht.

Kosten
Wij hanteren vaste, zeer acceptabele, tarieven voor de onderzoeken. Voor zakelijke klanten maken wij voor grote groepen medewerkers een offerte op maat. De kosten zijn voor bedrijven vaak aftrekbaar en op te voeren als bedrijfskosten.Vrijblijvend meer informatie ontvangen of een PMO-onderzoek laten verrichten?
U kunt ons bereiken via de opties links of via de telefoonnummers bovenaan de pagina.